Investerat i en ny bäddfräs

Investerat i en ny bäddfräs

Vi tror på framtiden WIPAB:s framtid ser mycket ljus ut. Vi har mycket att göra och vi gör fortlöpande satsningar i verksamheten, för att kunna tillgodose både marknadens och våra kunders krav. Till exempel har vi investerat i en ny bäddfräs och en ny svarv till bearbetningsavdelningen. Tanken med det är att kunna arbeta mer…