Översikt

En tillräcklig och komfortabel tilluft är något som både boende och fastighetsägare önskar. Tyvärr så upplever de boende ofta allt annat än komfort med många av de produkter som finns på marknaden. Drag, kallras och jetstråleeffekter leder till att de boende stänger ventilerna, dessa är några av problemen.

Fastighetsägaren måste trots allt få in luft för att uppfylla de regler och krav som ställs. Hänsyn måste även tas till att installationen är kostnadseffektiv, enkel att installera och enkel att underhålla.

Det är med tanke på denna problematik som vi har tagit fram den patenterade tilluftslösningen Air-radvent®.

Air-radvent® är ett uteluftsdon för installation i bostadshus med mekanisk frånluft. Air-radvent® är mycket lämplig och enkel att montera i samband med fönsterbyte och kan i de flesta fall även monteras vid befintligt fönster. Air-radvent® finns för både rak och vinklad smyg (45°).

Mer information

• Enkel att montera.

• Kan helt monteras inifrån (ingen ställning eller skylift behövs).

• Ingen dyr och problematisk håltagning i fasaden krävs.

• Kan i de flesta fall monteras utan att radiatorn behöver demonteras.

• God luftspridning.

• Låg lufthastighet.

• Fri area genom ventilen exkl filter 60 cm².

• Stor filteryta 450 cm² och enkelt filterbyte.

• Enkel rengöring.

• Integrerat musnät.

• Ger möjlighet till kraftigare lutning av fönsterblecket.

• Finns i två ljudklasser, 35 och 38 dB, enligt ISO 140-10.

• 5-års garanti.

I Boverkets byggregler (BBR) anges att ett rum skall ha kontinuerlig luftväxling och att uteluftsflöde skall vara lägst 0,35 liter/sekund och kvadratmeter golvarea. För sovrum gäller att det bör ha ett lägsta tilluftsflöde på 4 liter/sekund och sovplats. Frånluftsflödet bör i kök respektive badrum vara minst 10 liter/sekund.

• OBS! Om Air-radvent® monteras i samband med fönsterbyte och i befintlig fönsteröppning måste det nya fönstrets höjd minskas med 30-35mm.

• I och med att höjden från fönsterbröstning till ovansidan radiator ofta varierar kan donet beställas i 3 olika höjder 430 mm, 530 mm och 630 mm.

• Filterbyte bör ske årligen och minst vartannat år.

• Rengöring av don sker, vid behov, enklast genom att det demonteras och sköljs i ljummet vatten. (Filtret bör inte sköljas i vatten.)

• Värmesystemets cirkulationspump bör förreglas med frånluftsfläkten. Då undviks att kall uteluft strömmar in vid ett pumphaveri.

• Använd termostatventiler som inte går att ställa ner lägre än till frostskydd.