Inom Wermlands Industri Plåt arbetar vi med legotillverkning, som komponent och systemleverantör. Arbetet utförs enligt kundens höga krav. Vi arbetar för att leverera till kunden inom utsatt tid.

Kvalitet och Miljö är för oss en ledstjärna och i vårt arbete jobbar vi med att:

• Arbeta för nöjda kunder, vägledning och idéer för kundens produktutveckling.
• Göra rätt från början för att minimera omarbete, effektivisera transporter och leverera i rätt tid.
• Aktivt styra kvalitets- och miljöarbetet mot uppställda mål så att kvalitets- och miljötänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet.
• Uppfylla krav och ständigt förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet samt förebygga förorening.
• Vi tillämpar alltid gällande lagar och andra krav
• Bedriva ständig kompetensutveckling som erfordras så att ett säkert arbete fortskrider.

//Stefan Niklasson, VD

KVALITET

ISO 9001 - ISO Certifiering av kvalitetsledningssystem

MILJÖ

ISO 14001 - ISO Certifiering av miljöledningssystem