Air-radvent® - patenterad tilluftslösning för bostadshus

Air-radvent® är en pateAnterad tilluftslösning för bostadshus med mekanisk frånluft och är mycket lämplig och enkel att montera i samband med fönsterbyte.

Med Air-radvent® tas uteluften in under fönsterblecket och leds in i en genomföring under fönsterkarmen för att slutligen filtreras och fördelas ut bakom radiatorn genom ett don.

Air-radvent® finns i modellerna Air-radvent® – Rak och Air-radvent® – Vinklad. Båda modellerna är gjorda av elektrolytförzinkad plåt som pulverlackeras vit (RAL 9010).

Don

• 400 mm (bredd).
• 430 mm, 530 mm eller 630 mm (höjd).
• 20 mm (tjocklek/djup).
• Integrerat musnät med maskvidd 6,3 x 6,3 mm.
• Enkelt löstagbart lock för enkel åtkomst av filter.
• Har kondensskydd.
• Genomflödesarea (fri area) exkl. filter 60 cm².

Filter

• G2 filterduk, avskiljningsgrad >65%.
• Monterad på plastad pappram.
• Filterarea 450 cm².

Air-radvent® – Rak STD

Denna modell är framtagen för att passa till fönsteröppningar med rak smyg. Air-radvent® – Rak består av en rak genomföring och don.

• 35,6 cm (bredd) x 3,1 cm (höjd) inklusive cellgummi.
• Genomföringen går att få i längder från 7 cm och uppåt. (Djupet anpassas efter fönstrets placering i fönstersmygen.)
• Ljudreduktion 35 dB* (avser färdigmonterad produkt med 13 cm rak genomföring – standard.)


* Prov utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt ISO 140-10.

Air-radvent® – Rak LJUD

Denna modell är framtagen för att passa till fönsteröppningar med rak smyg. Air-radvent® – Rak består av en rak genomföring och don.

• 36,6 cm (bredd) x 3,7 cm (höjd) inklusive ljudabsorbent.
• Genomföringen går att få i längder från 10 cm och uppåt. (Djupet anpassas efter fönstrets placering i fönstersmygen.)
• Ljudreduktion 38 dB* (avser färdigmonterad produkt med 13 cm rak genomföring – ljud.)


* Prov utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt ISO 140-10.

Air-radvent® – Vinklad STD

• 35,6 cm (bredd) x 3,1 cm (höjd) inklusive cellgummi.
• Den vinklade genomföringens längd anpassas med hänsyn till förutsättningarna.
• Den invändiga delen av genomföringen täcks av en anpassad och pulverlackerad vit plåt (RAL 9010).

Air-radvent® – Vinklad LJUD

• 36,6 cm (bredd) x 3,7 cm (höjd) inklusive ljudabsorbent.
• Den vinklade genomföringens längd anpassas med hänsyn till förutsättningarna.
• Den invändiga delen av genomföringen täcks av en anpassad och pulverlackerad vit plåt (RAL 9010).

Specialbeslag för fönsterbänk

OBS!
I de fall då fönsterbänken hindrar att öppna luckan på donet eller att demontera donet kan vårt specialbeslag för fönsterbänk användas.

Mer information

• Enkel att montera.

• Kan helt monteras inifrån (ingen ställning eller skylift behövs).

• Ingen dyr och problematisk håltagning i fasaden krävs.

• Kan i de flesta fall monteras utan att radiatorn behöver demonteras.

• God luftspridning.

• Låg lufthastighet.

• Fri area genom ventilen exkl filter 60 cm².

• Stor filteryta 450 cm² och enkelt filterbyte.

• Enkel rengöring.

• Integrerat musnät.

• Ger möjlighet till kraftigare lutning av fönsterblecket.

• Finns i två ljudklasser, 35 och 38 dB, enligt ISO 140-10.

• 5-års garanti.

I Boverkets byggregler (BBR) anges att ett rum skall ha kontinuerlig luftväxling och att uteluftsflöde skall vara lägst 0,35 liter/sekund och kvadratmeter golvarea. För sovrum gäller att det bör ha ett lägsta tilluftsflöde på 4 liter/sekund och sovplats. Frånluftsflödet bör i kök respektive badrum vara minst 10 liter/sekund.

• OBS! Om Air-radvent® monteras i samband med fönsterbyte och i befintlig fönsteröppning måste det nya fönstrets höjd minskas med 30-35mm.

• I och med att höjden från fönsterbröstning till ovansidan radiator ofta varierar kan donet beställas i 3 olika höjder 430 mm, 530 mm och 630 mm.

• Filterbyte bör ske årligen och minst vartannat år.

• Rengöring av don sker, vid behov, enklast genom att det demonteras och sköljs i ljummet vatten. (Filtret bör inte sköljas i vatten.)

• Värmesystemets cirkulationspump bör förreglas med frånluftsfläkten. Då undviks att kall uteluft strömmar in vid ett pumphaveri.

• Använd termostatventiler som inte går att ställa ner lägre än till frostskydd.