Offshore

Avancerade eller enkla konstruktioner? Vänd dig till oss för kostnadsförslag och snabba leveranser.

Byggnationer i främst syrafasta material med den höga krav på kvalitet som efterfrågas.
KONTAKTA WIPAB

WIPAB - Wermlands Industriplåt AB

Plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning åt små och stora industrikunder.

Certifierade

Kvalitets (ISO 9001) & Miljöcertifierade (ISO 14001) - A3CERT (ackrediterade av SWEDAC)

Yrkesstolthet

Vi månar om att kunna erbjuda våra kunder en slutprodukt av absolut högsta kvalitet.

Vi tror på framtiden

Vi vill helt enkelt fortsätta att vara en bra leverantör till industrin och en god arbetsgivare.