Ladda ned dokument, Air-radvent®

Mer information

• Enkel att montera.

• Kan helt monteras inifrån (ingen ställning eller skylift behövs).

• Ingen dyr och problematisk håltagning i fasaden krävs.

• Kan i de flesta fall monteras utan att radiatorn behöver demonteras.

• God luftspridning.

• Låg lufthastighet.

• Fri area genom ventilen exkl filter 60 cm².

• Stor filteryta 450 cm² och enkelt filterbyte.

• Enkel rengöring.

• Integrerat musnät.

• Ger möjlighet till kraftigare lutning av fönsterblecket.

• Finns i två ljudklasser, 35 och 38 dB, enligt ISO 140-10.

• 5-års garanti.

I Boverkets byggregler (BBR) anges att ett rum skall ha kontinuerlig luftväxling och att uteluftsflöde skall vara lägst 0,35 liter/sekund och kvadratmeter golvarea. För sovrum gäller att det bör ha ett lägsta tilluftsflöde på 4 liter/sekund och sovplats. Frånluftsflödet bör i kök respektive badrum vara minst 10 liter/sekund.

• OBS! Om Air-radvent® monteras i samband med fönsterbyte och i befintlig fönsteröppning måste det nya fönstrets höjd minskas med 30-35mm.

• I och med att höjden från fönsterbröstning till ovansidan radiator ofta varierar kan donet beställas i 3 olika höjder 430 mm, 530 mm och 630 mm.

• Filterbyte bör ske årligen och minst vartannat år.

• Rengöring av don sker, vid behov, enklast genom att det demonteras och sköljs i ljummet vatten. (Filtret bör inte sköljas i vatten.)

• Värmesystemets cirkulationspump bör förreglas med frånluftsfläkten. Då undviks att kall uteluft strömmar in vid ett pumphaveri.

• Använd termostatventiler som inte går att ställa ner lägre än till frostskydd.