Maskininbyggnader

Säkra maskininbyggnader

Har du maskiner eller transportbanor som behöver byggas in för att öka säkerheten? Av TROAX köper vi specialanpassade skalinbyggnader i exakt rätt mått. Sedan gör vi inbyggnaden ute hos dig som kund, enkelt och smidigt!

Maskininbyggnad och inbyggnationer

Behöver du öka säkerheten hos dina maskiner eller transportbanor med maskininbyggnad? Vi erbjuder inbyggnationer av maskiner och transportbanor och vi hjälper dig att på bästa sätt lösa problemet så effektivt som möjligt. Självklart utför vi arbeten på både små och stora maskiner och vi utvecklar effektiva, skräddarsydda lösningar för dina behov. Utöver kundnöjdhet så strävar vi även ständigt mot att uppfylla de kvalitets- samt miljömål vi har satt upp för oss själva, för att säkerhetsställa att den blir en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi har helt enkelt långsiktiga planer, i både miljö- och kundtänk där vi hoppas på att bli en partner som våra kunder vill ta kontakt med igen när helst man är i behov av ny maskininbyggnation.

Ljuddämpande maskininbyggnader

Vi skräddarsyr maskininbyggnader till alla typer av maskiner och transportbanor. Med hjälp av våra flexibla maskininbyggnadssystem anpassas lösningen efter dina behov. Vi tillgodoser storlek, krav på åtkomlighet, säkerhet och inte minst ljudisolerande och ljuddämpande behov. Med ljud- och bullerdämpning minskas riskerna för hörselskador och trevnaden samt effektiviteten på arbetsplatsen ökas. Ofta blir även livslängden på maskinerna högre som ett resultat av inbyggnationen.

Förutsättningarna undersöks i varje projekt och vi lämnar garanti för ökad prestanda och trygghet. Alla jobb vi utför görs med målet att möta både dina och våra egna krav samt med målet att leverera de maskininbyggnader som har beställts på utsatt tid.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller är i behov av en maskininbyggnation.

KONTAKTA WIPAB

WIPAB - Wermlands Industriplåt AB

Plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning åt små och stora industrikunder.

Certifierade

Kvalitets (ISO 9001) & Miljöcertifierade (ISO 14001) - A3CERT (ackrediterade av SWEDAC)

Yrkesstolthet

Vi månar om att kunna erbjuda våra kunder en slutprodukt av absolut högsta kvalitet.

Vi tror på framtiden

Vi vill helt enkelt fortsätta att vara en bra leverantör till industrin och en god arbetsgivare.