Resurser

Legotillverkning i plåt

WIPAB utför all form av legotillverkning i plåt. Kunderna utgörs av allt ifrån tillverkare av fordon till industritvättar.

Att som tillverkare hitta den rätta leverantören för legotillverkning i plåt är en viktig del av produktionen. Delarna man behöver måste trots allt hålla en hög standard och kvalité som matchar resten av det man producerar. Vår strävan är att ännu ett flertal kategorier av kunder skall se möjligheterna och förutsättningar hos oss som leverantör. Vi välkomnar därför nya kunder att inkomma med förfrågningar och hoppas få möjligheter att visa att ett samarbete med WIPAB ger ditt företag en mängd fördelar, både konkurrensmässigt och ekonomiskt. Kommunikationen är även den en viktig del av arbetet och vi håller därför nära kontakt med våra kunder före och under legotillverkningen. Genom vårt miljö- och kvalitetstänk så hoppas vi på att bli en långsiktig partner, tillverkare och leverantör av alla de detaljer och delar du behöver.

Erfarenhet och kunskap av legotillverkningar i plåt

Vi har skapat viktiga kontakter med andra företag som på ett eller annat sätt också är verksamma inom plåtbearbetning och som håller den höga standard som både vi och våra kunder förväntar sig. Därför kan vi tillhandahålla legotillverkning i plåt samt helhetslösningar och skräddarsydda lösningar. Självklart så jobbar vi med målet att möta de krav som våra kunder förväntar sig från oss och efter att leverera det som beställts på utsatt tid. För oss är det viktigt att kundnöjdheten hålls hög och att våra kunder ska känna att de kan lita på oss.