Utökad verkstadsyta på 1600m2

Under januari 2013 startar ombyggnad av den del som tidigare hyrts av kommunen. I Mars månad skall allt stå klart och ytterligare 1600m2 verkstadsyta invigs med ny montage- och utställningshall. Ny svetshall för tyngre och större arbeten klar under april 2013 med lyftkapacitet 2 x 6ton.